โปร “สงกรานต์ฟีเวอร์!”

Reload-gclub-casino.net

April 10, 2018 7:09 am Published by

Reload-gclub-casino.net

โปร   “สงกรานต์ฟีเวอร์!” 

(ยกเว้น Ruby888) สาดน้ำซึมน้ำมันฟรี 200 บาทสูงสุด  2,000บาท!

เงื่อนไขกิจกรรม

  1. วันที่ 12-16 เมษายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์บันเทิง – อินเทอร์เน็กวันอังคารที่ 12-16 เมษายน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2561
  2. ยอดฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปรับโบนัส 200 บาทและลูกค้ายอดยกมาอีก 2-10 เท่าจากยอด 1,000 บาทจะได้รับเงินฝาก 2,000 บาทตามตาราง
ฝากโบนัสรวม
1,0002001,200
2,0004002,400
5,0001,0006,000
8,0001,6009,600
10,0002,00012,000

 

  1. ยอดรวมโบนัส 5 เท่า
  2. สิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในสตรีที่เป็นโรคเอดส์ชุด
  3. โบนัสใน 30 วัน (หากต้องการเกิน 30 วันจะแจ้งให้ทราบและเงินฝากที่เหลืออยู่เท่านั้น)
  4. บริษัท สงวนสิทธิ์ในการรับหรือจ่ายเพียงอย่างเดียว

Categorised in:

This post was written by admin

Comments are closed here.