ความหมายของสัญลักษณ์ดอกทั้ง 4 แบบบนไพ่ Gclub คาสิโนออนไลน์

Gclub  คาสิโนออนไลน์

Gclub

ความหมายของสัญลักษณ์ดอกทั้ง 4 แบบบนไพ่ Gclub คาสิโนออนไลน์

ขึ้นชื่อว่าไพ่แล้ว เชื่อว่าใครหลายๆ คาสิออนไลน์   คนที่แม้แต่ไม่ใช่นักเสี่ยงโชคก็คงต้องเคยเล่นกันมาบ้างสักครั้งในชีวิต

ซึ่งทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าไพ่ใน 1
สำรับประกอบไปด้วยไพ่ 52 ใบ ใช้เล่นได้หลากหลายรูปแบบ แต่ถ้าถามว่ามีใครทราบบ้างหรือเปล่าว่าสัญลักษณ์ดอกทั้ง 4 คาสิโนออนไลน์

แบบที่ปรากฏอยู่บนไพ่นั้นมีที่มาอย่างไร
เชื่อว่าตรงนี้อาจจะมีคนตอบได้ค่อนข้างน้อย อันที่จริงที่มาของมันก็ไม่ได้ปรากฏแน่ชัดนัก

แต่เท่าที่นักวิชาการได้วิเคราะห์เอาไว้ มันมีที่มาแบบนี้ ลองมาดูกันเลย

สำหรับสัญลักษณ์ดอกทั้ง 4 แบบนั้น ในบ้านเราก็เรียกว่า ดอกจิก หรือ Clubs, โพธิ์แดง หรือ Hearts, โพธิ์ดำ (Spades) และ
ข้าวหลามตัด (Diamonds) ซึ่งที่มาจากการวิเคราะห์และตีความโดยผู้เชี่ยวชาญ เชื่อกันว่ามาจากสัญลักษณ์ของชนชั้นทั้ง 4 ในสังคมยุโรปโบราณ
ซึ่งมีดังต่อไปนี้
ดอกจิก หรือ Clubs หมายถึงชน ชั้นทั่วไป คาสิโนออนไลน์  เนื่อง จากรูปทรง เหมือนใบต้น โคลฟเวอร์ ที่ใช้ให้ อาหารหมู
โพธิ์แดง หรือ Hearts หมายถึงนักบวช เนื่องจากตีความว่าเป็นโบสถ์ได้ด้วย
โพธิ์ดำ (Spades) หมาย ถึงชน ชั้นขุนนาง ด้วย รูปร่างที่ เหมือน ปลายหอก ซึ่งเป็น อาวุธนัก รบที่มี หน้าที่ ปกป้อง กษัตริย์
ข้าวหลามตัด (Diamonds) หมายถึงเศรษฐี ด้วยรูปทรงของเพชรนั่นเอง
นอกจาก นี้แล้ว ยังว่า กันว่ามัน เป็นรูป ทรงที่ปรากฏอยู่บน ก้อนอิฐที่ มักจะ ใช้ปูกัน ในโบสถ์
ซึ่งเป็น สถานที่ ที่ต้อง เป็นคนมี ฐานะเท่า นั้นถึงจะ ได้มาฝัง ที่นี่เมื่อ เสียชีวิต ไปแล้ว
อย่างไร ก็ตาม นี่คือการวิ เคราะห์จาก นักวิชา การเท่านั้น จะเชื่อหรือ ไม่ก็ต้อง แล้วแต่ จะพิจารณา กันเอาเอง